Feature can automatically release a replica rolex wrist, launched a shocked the industry innovations. Gaston Breitling - Breitling son of replica watches uk the founder, invented a highly creative independent timing button, will deal with start, stop, zero timing control system and the crown separate, and in order to rolex replica ensure smoother and more ergonomic control omega replica experience, will While independent timing button replica watches located at 2 o'clock, so, Breitling Super Ocean Chronograph M2000 rolex replica black steel mounted by the Swiss official replica watches uk index finger are in the most comfortable state.

Ana Sayfa | Site Haritas?/a>    
İnşaat
İNŞAAT TAAHHÜT, Yap?işleri; temelden çatıya birçok kalem işi, birçok detay?içeren, dolayıs?ile çok farkl?konuda bilgi birikimini ve deneyimi gerektiren, sorunlara çok kısa sürede çözüm bulunmas? zorunluluğu olan işlerdir ve konusunda uzman kişilerce yapılmas? gerekir.

DEMİRAY İNŞAAT, bunun bilinciyle konusunda deneyimli mimar ve mühendislerle çalışmay?kendine ilke edinmiştir. İnşaat taahhüd? demek, bir yapının tasarım? mimari-statik (betonarme-çelik) projelerinden, her türl?imalat ve montajına, temelden çatıya her detayının tamamlanarak, işverene kullanıma hazır halde teslimine kadar her aşamay?üstlenmek, standartlara uygun, sağlam, estetik ve kullanışl?bir yap?teslim etmeyi garanti etmek demektir.

Bünyemizde çalışan yaratıc? dinamik ve estetiğe önem veren mimar ve mühendis kadrosu ile, deprem yönetmeliğine hakim, şantiye deneyimli mühendis kadrosunun koordineli çalışmalar?neticesinde, mükemmel sonuçlar elde edilmesi başlıca prensibimiz olmuştur. Mimari ve statik projelerin bir arada hazırlanmasının bir sonucu olarak, tüm detaylar proje aşamasında çözülüp, uygulamada karşılaşılabilecek hata ve sorunlar ortadan kalkmaktadır.

Anahtar teslimi yapılan işlerde, mükemmel sonuçlar elde edebilmek için, dikkat edilmesi gereken baz? hususlar vardır:.

İşverenin İsteği:
Herşeyden önce, işveren talebini ve ihtiyaçların?tam olarak belirtmelidir. Verilecek hizmet, her ne şekilde olursa olsun, mesleki şartlara uymak kaydıyla, işverenin istekleri doğrultusunda yapılacaktır. İşveren isteklerini anlatır, gerektiğinde tavsiyelerimizi de sunarak yapılacak işe karar verilir.

Uygulamanın yapılacağı yer:
Her şeyden önce, işveren talebini ve ihtiyaçların?tam olarak belirtmelidir. Verilecek hizmet, her ne şekilde olursa olsun, mesleki şartlara uymak kaydıyla, işverenin istekleri doğrultusunda yapılacaktır. İşveren isteklerini anlatır, gerektiğinde tavsiyelerimizi de sunarak yapılacak işe karar verilir.

Tasarım ve Mimari Proje:
Her şeyden önce, işveren talebini ve ihtiyaçların?tam olarak belirtmelidir. Verilecek hizmet, her ne şekilde olursa olsun, mesleki şartlara uymak kaydıyla, işverenin istekleri doğrultusunda yapılacaktır. İşveren isteklerini anlatır, gerektiğinde tavsiyelerimizi de sunarak yapılacak işe karar verilir.

Statik,Elektrik ve Tesisat Projeleri:
Binanın mimarisi, konumu ve kullanım amac? dolayısıyla gelmesi muhtemel yükler belirlenmi?olduğu için, mimari projeye uygun olarak statik (betonarme-çelik), tesisat (sıhhi tesisat, kalorifer, doğalgaz, vb.) ve elektrik projeleri bu aşamada hazırlanır. Mimar ve mühendislerimiz bir arada çalıştıklar?için, hiçbir detay gözden kaçmaz, gerektiğinde birbirlerini uyarırlar.

İnşaata Başlama:
Tüm projeleri hazırlanan, resmi onaylar?ile birlikte yap? başlama izni de alınan yapının, i? programının belirlenmesinin ardından belirlenen yap?denetim mekanizmalar?gözetiminde hafriyatıyla birlikte inşaatına başlanır. Bundan sonras?şantiye program?dahilinde yürütülecek işlerdir. Yap?yerinde şantiye binamız kurulur, gerekli teçhizat ile donatılır, şantiye deneyimli bir mühendisimiz görevlendirilir ve gözetiminde, i?programına uygun olarak inşaat yürütülür.

Malzeme Seçimi Ve Malzeme Temini:
Proje aşamasında birinci keşif özeti çıkarılan işlerin tüm malzeme kalemleri, işin akışına göre doğru zamanlarda ve doğru yerlerden temin edilir. “Doğru i?olumlu referans, yanlış i?olumsuz omega replica referans teşkil eder? Bu nedenle, imalatın her kaleminde doğru, kaliteli malzeme kullanır; yaptığımız her imalat ve uygulamanın arkasında durmaya özen gösteririz.

Ekip Seçimi:
Doğru, ehil ekiplerle çalışmak, sağlıkl?sonu?almak için zorunludur. “Eğri gemiyle doğru sefer yapamazsınız? Mükemmel bir proje, en kaliteli malzeme seçimi, kaliteli bir yap?için yeterli değildir. Üçünc?sac ayağı olan kaliteli ekip, kaliteli sonu? verecektir ki, DEMİRAY İNŞAAT, ekiplerinin işinde uzman olmasına dikkat eder.

İş Teslimi:
Doğru, ehil ekiplerle çalışmak, sağlıkl?sonu?almak için zorunludur. “Eğri gemiyle doğru sefer yapamazsınız? Mükemmel bir proje, en kaliteli malzeme seçimi, kaliteli bir yap?için yeterli değildir. Üçünc?sac ayağı olan kaliteli ekip, kaliteli sonu? verecektir ki, DEMİRAY İNŞAAT, ekiplerinin işinde uzman olmasına dikkat eder.


Sonu?olarak, binalar insanların yaşadıklar? çalıştıklar? spor yaptıklar? alışveri?yaptıklar? dolayıs?ile yaşamlarının büyük bölümün? geçirdikleri yerlerdir. Yani bina yapımına verilen önem, insana verilen önemle özdeştir. DEMİRAY İNŞAAT olarak tüm işlerimizi bu bilinçle yapmakta, bu bilinçle hizmet vermekteyiz. Daha fazla fikir edinmek için referanslarımız? görebilir, her türl?iletişim hattından bize ulaşabilirsiniz.

İnşaat
Yap Sat
Müşavirlik
Yap?Projeleri
 
 


 
Mithatpaşa Cad. No:488 Kat:1 Daire:1 Mithatpaşa/İZMİR
Tel: 0 (232) 446 40 27 - 483 47 99 Faks: 0 (232) 483 52 60
  Copyright 2010 Demiray İnşaat
Design by Ayrınt?/a>